handler om Identitet, Integritet, Integration, Interaktion og Inspiration


handler om Identitet, Integritet, Integration, Interaktion og Inspiration

refLeCtion udvikler talenter, specialister og ledere på alle organisatoriske niveauer.

refLeCtion tager altid  udgangspunkt i det enkelte menneskes behov og mål indenfor rammerne af den forretningsmæssige kontekst.

refLeCtion arbejder forankret i den eksistentielle filosofi og tror på at alle har frihed til - og ansvar for - selv at skabe mening og træffe valg i eget arbejdsliv. Ethvert valg har konsekvenser - ikke at vælge, er også et valg.

refLeCtion tror på det autentiske lederskab forankret i lederens grundlæggende værdier. Et lederskab hvor handlinger udføres og holdninger udtrykkes både ærligt, oprigtigt og i overensstemmelse med hvad fornuften, mavefornemmelsen og hjertet fortæller.

refLeCtion tror på den anerkendende tilgang i det styrkebaserede lederskab og på at videreudvikle kompetenceplatformen med udgangspunkt i hvad der allerede fungere godt. 

refLeCtion tilbyder individuelt tilrettelagte og forretningsforankrede processer.

refLeCtion’s passion er, at INSPIRERE til positiv forandring med RESPEKT for den enkelte, ENERGI i relationen og LOYALITET i alle sammenhænge.

 

Identitet
At reflektere over virksomhedens og din egen grundlæggende identitet kan være et relevant udgangspunkt for udvikling mod opnåelse af mål og ambitioner. Meningsfulde refleksioner kan tage udgangspunkt i spørgsmål som: Hvem er jeg og hvem er du? Hvad kendetegner vores historier? Hvad er vigtigt for os begge? Hvilke holdninger har vi hver især til dette og hint?


Integritet
At reflektere over sammenhængen mellem handlinger, værdier, metoder, principper og forventninger, understøtter det autentiske lederskab og giver ærlighed og kvalitet i mål- og resultatopnåelse.


Integration
At reflektere over hvordan del-elementer kan samles til helheder der kan bevæge virksomhed, lederskab og karriere i målsat retning. Det handler om at integrere styrker, værktøjer, kompetencer, processer, produkter, systemer og ressourcer optimalt, så resultater effektivt opnås i målsat kvalitet.


Interaktion
At reflektere over måden hvorpå du indgår i et gensidigt, forpligtende, tillids- og respektfuldt fællesskab med andre, og de med dig. Måden hvorpå du påvirker - og lader dig påvirke, inkluderer - og lader dig inkludere samt lykkes - eller mislykkes, med at skabe ledelsesmæssigt følgeskab i den retning du ønsker.


Inspiration
At reflektere med udgangspunkt i faktuel viden og teori, tanker, ideer og perspektiver kan skabe et godt udgangspunkt for et nyt ledelsesmæssigt ståsted. Et ståsted der giver dig større rummelighed og stabil tryghed i din lederrolle samt højere tilfredshed og engagement i din hverdag.